ASI – Administrator Systemu Informatycznego – podmiot który, zarządza systemami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiada za przestrzeganie zasad i wymogów bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Przejmiemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

W zakres naszych kompetencji jako administratora Systemu Informatycznego mogą wchodzić:

 • Współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • Współpraca przy przeprowadzaniu okresowych audytów,
 • Wsparcie podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka,
 • Zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych,
 • Dozór konserwacyjny i inwentaryzacja awaryjnych źródeł zasilania oraz zabezpieczeń przed zakłóceniami w sieci zasilającej,
 • Nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
 • Kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
 • Zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem złośliwego oprogramowania,
 • Dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
 • Audyt oraz asysyta przy wdrażaniu zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.