Zabezpiecz się przed włamaniami hakerskimi. Dzięki naszej usłudze jesteś zawsze w stanie odzyskać i przywrócić wersję sprzed ataku.

Replikacja plików jest procesem powielania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz danych w celu utrzymania ich spójności.

Realizujemy przyrostową metodę replikacji, czyli zmiany w danych źródłowych są przesyłane na bieżąco do replik w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone. Dzięki zmianom zapisywanym na bieżąco, nie występują konflikty. W tym przypadku wymagane jest szybkie i niezawodne połączenia wszystkich serwerów, z tego powodu stosowany jest głównie w sieciach lokalnych.

Co zyskujesz replikując pliki?

  • Zdalny dostęp do danych umożliwi Ci pracę w każdym miejscu,
  • Możesz dokonywać podziału danych według własnego uznania,
  • Twoi pracownicy mogą realizować różne zadania oparte na tych samych danych dzięki rozdzieleniu serwera.

Podstawowe cechy replikacji:

  • Skalowalność umożliwi Ci rozłożenie obciążenia na wiele serwerów,
  • Bezpieczeństwo zapewni Tobie utworzona kopia istniejącej bazy danych w sytuacji awarii Twojego serwera głównego,
  • Separacja daje możliwość udostępnienia kopii bazy danych wielu użytkownikom.