Zabezpiecz swoją firmę przed atakiem hakerskim!

Skorzystaj z naszej usługi replikacji danych, aby zapewnić odzyskanie i przywrócenie wersji plików sprzed ataku lub awarii systemu.

Replikacja danych jest procesem kopiowania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz danych, w celu utrzymania ich spójności. Można powiedzieć, że jest to tworzenie kopii bezpieczeństwa, zaawansowany back up danych, ich archiwizacja, w celu stworzenia efektywnie działającego, zdublowanego systemu informatycznego firmy. W przypadku awarii systemu głównego uruchomi się kopia zapasowa, czyli powielony w wyniku replikacji system.

Narzędzia replikujące dane działają w sposób automatyczny, zupełnie niezależny od użytkownika i niemal niezauważalny.

Replikując dane, zyskujesz:

  • Zdalny dostęp do danych – możliwość pracy w każdym miejscu,
  • Podział danych według własnego uznania,
  • Możliwość jednoczesnej pracy na tych samych danych, dzięki rozdzieleniu serwera.
  • Rozłożenie obciążenia danymi na wiele serwerów,
  • Zwiększenie ochrony danych.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Zabezpiecz swoje dane przed utratą.

Kontakt