Szyfrowanie danych to bardzo dobry sposób na uzupełnienie systemu zabezpieczenia informacji zgromadzonych w firmie. Narzędzie to może okazać się ratunkiem, kiedy zasoby przedsiębiorstwa z jakichś przyczyn trafią w niepowołane ręce.

Szyfrowanie polega na ukryciu danych, stosujemy do tego algorytm szyfrujący, który pełni role sejfu . Połączenie algorytmu z kluczem powoduje, że dane stają się nieczytelne dla potencjalnego atakującego lub osoby, która mogłaby mieć do nich nieautoryzowany dostęp. Kontrolujemy komu przekazujemy klucz służący do zaszyfrowania i odszyfrowania danych, umożliwiając wybranym osobom dostęp do ukrytych informacji.

Brak wdrożonego szyfrowania urządzeń podnosi ryzyko utraty danych lub ich wycieku. Przy powierzeniu pracownikowi laptopa do pracy zdalnej, który został wcześniej zaszyfrowany mamy pewność, że dane nie przedostaną się w posiadanie osób niepowołanych. Analogiczna sytuacją może być również zgubienie pendrive przez przez pracownika, lecz jeśli tak jak w poprzednim wypadku jego dane zostały zaszyfrowane staje się on bezużyteczny dla osób trzecich. Nie musimy się martwic o utratę wiarygodność firmy poprzez ujawnienie ważnych informacji.