Wiemy, że w przemyśle najważniejsze są informacje.

ASOO CP to bardzo elastyczne narzędzie. Pozwala na prezentację dowolnych danych w czasie rzeczywistym na dowolnej liczbie urządzeń. Funkcjonalność ta wynika z architektury samego ASOO. Wiele punktów zbierania danych i wiele punktów obserwacji wyników – wszystko w oparciu o stabliną sieć odporną na zakłócenia. Od początku projektowaliśmy ASOO jako nasze wymarzone narzędzie do pracy. Takie miało być – i takie jest. Szybka integracja, sortowanie danych, dowolne raporty i analizy. ASOO zdejmuje wszelkie bariery. Obsługa wszystkich istniejących na rynku czujników oraz dane wynikowe dokładnie takie, jakich oczekujesz.

Wywodzimy się z przemysłu.

Fabryki, sortownie, magazyny to natywne środowisko, w którym zyskiwaliśmy wiedzę i doświadczenie. Właśnie tam powstało ASOO1 – hiperelastyczna platforma sprzętowa do zbierania danych. ASOO1 zbiera dane wejściowe w postaci cyfrowej i analogowej w ilości mogącej zawstydzić liderów w branży. Dane są konwertowane do protokołu TCP/IP i przesyłane dalej do serwera aplikacji.

Repertuar danych, jakie nuczyliśmy się zbierać, jest bardzo szeroki. W trudnych systacjach stosujemy własne konstrukcje hybrydowe pozwalające np. zliczać przezroczyste opakowania.